Tuesday, March 24, 2009


Mõisted:
Draama - On ilukirjanduse kolmas liik. Tal on palju alaliike, kutsutakse ka näitekirjanduseks.
Näidend - Näidendeid kutsutakse ka draamatekstideks, nad pole mõelkdud mitte lugemiseks vaid lavastamiseks.
Dialoog - Dialoog tähendab üldiselt kahekõnet, kuid näitekirjanduses tähendab ta paljude tegelaste omavahelist kõnet.
Remark - Tähendab vahemärkust näidendi paremaks mõistmiseks.
Vaatus - On lavateose suurem lõik, vaatused on tavaliselt eraldatud pausidega. Lisaks koosnevad nad väiksematest osadest ehk stseenidest.
3) Kahekõne vee toomisest
Marilin ja Kati on kaks 14-aastast tüdrukut. Kati on tubli ja virk, kuid Marilin on üks igavene laiskvorst. Katil on seljas stiilsed Vansi teksased ja Oneilli pluus, Marilin kannab aga määrdunud pusa ja dresse, mis on talle veidi suured. Nad on parajasti klassiekskursioonil Eesti talurahva muuseumis, kui Katil on vaja parasjagu vett, et oma porised tossud puhtaks pesta. Ta palub Marilinil ett tuua, kuna ta ei saa ilma tossudeta liikuda. Marilin aga püüab sellest ülesandest igat moodi kõrvale põigelda.
Kati: (paluvalt) "Too vett!"
Marilin: (mängib lolli, et kõrvale hiilida) "Millega?"
Kati: "Kapaga."
Marilin: (Mõtleb kähku välja hädavale) "Kapp katki."
Kati: "Tee terveks!"
Marilin: "Millega?"
Kati: "Pulgaga"
Marilin: "Pulk pikk."
Kati: "Tee lühemaks!"
Marilin: "Millega?"
Kati: (Imestab, et tema muidu nii mõistlik ja nutikas sõbranna nüüd niimodi lolli mängib) "Noaga!"
Marilin: "Nuga nüri!"
Kati: (pressib vihaselt läbi hammaste) "Tee tearavaks!"
Marilin: "Millega?"
Kati: (tunneb, et tahaks Marilinile parajasti millegagi virutada) "Käiaga"
Marilin: (otsustab lõpuni lolli mängida) "Käi kuiv"
Kati: (hakkab kannatust kaotama) "Too vett!"
Marilin: "Millega?"
Kati: (on juba üsna kuri, karjub) "KAPAGA!"

No comments: